S nami

TO

zabalíte

Mame obal na všetko.

Komorové stroje

Popis stroja

 • Možnosť voľby balenia výrobkov v režime vreckovania alebo zmrštenia.
 • Zatavenie a zmrštenie fólie v jednej operácii.
 • Stroj je vhodný pre pohodlné manuálne balenie o 
  nízkom výkone
  .
 • Nová elektronická karta s multijazykovým displejom, možnosť nastavenia optimálnych parametrov pre balenie: teploty zvárania, teploty a doby zmršťovania, nastavenia oneskorenia medzi zváraním a zmršťovaním.
 • Možnosť nastavenia 6 rôznych pracovných programov.
 • Možnosť prispôsobenia pracovnej plochy: vodorovný posun pracovného pultu, výška mreže v baliacej komore.
 • Jednoduchý prístup ku všetkým častiam stroja na údržbu a opravy.
 • Vzduchové chladenie odporovej poteflónovanej planžety.
 • Elektromagnet drží víko komory.
 • Regulácia výšky pracovnej plochy v komore pomocou posunu mriežkovej dosky.
 • Automatická diagnostika porúch na číselnom displeji sprevádzaná akustickým signálom.
 • Bezkontaktné spínanie zaisťuje minimálnu poruchovosť stroja.
 • Stroje sú vyrobené v súlade s normami CE.
 • Smipack je leader světového trhu v oblasti automatických linek do teplem smrštitelných fólií

S 560 NA

Komorový baliaci stroj - poloautomatický

Technické parametre

 • Rozmer zváracích list 560 x 430 mm
 • Maximálna výška balenia 260 mm
 • Počet zabalenie 0 - 900 ks/hod
 • Max. šírka a priemer fólie 600 mm - Ø 300 mm
 • Pripojenie 230 V - 50 Hz
 • Príkon 3,74 kW
 • Rozmer stroja 2010 x 790 x 1115 mm

Všetky uvedené parametre a technické údaje sú orientačné.

Popis stroja

 • Možnosť voľby balenia výrobkov v režime vreckovania alebo zmrštenia.
 • Zatavenie a zmrštenie fólie v jednej operácii.
 • Balička s vysokou produktivitou a kvalitou 
  balenia
  v profesionálnom prevedení.
 • Stroj je vybavený výstupným dopravníkom.
 • Flextron®technológia – jej hlavná výhoda spočíva v oddelení  ovládacej pamäťovej a riadiacej silovej časti elektronickej ovládacej karty a unifikácii a štandardizácii všetkých riadiacich častí.
 • Digitálny ovládací panel s pamäťou 10-tich programov pre nastavenie optimálnych parametrov balenia: teploty zváraniaoneskorenia medzi zváraním a zmršťovaním, teploty a doby zmršťovania, počítadlo kusov, doby chodu dopravníka, automatické zatváranie veka (kontrola bezpečnosti pri zváraní mikrospínačom).
 • Vizualizácia súčasného pracovného módu strojazobrazenie aktuálneho výkonu strojamožnosť upraviť časy zatvárania a otvárania veka pre zvýšenie výkonu.
 • Permanentné kvapalinové chladenie odporovej poteflónovanej planžety.
 • Vizualizácia stupňa chladenia.
 • Elektromagnet drží víko komory.
 • Dvojfázový systém regulácie pracovnej plochy
  mechanický posuv pracovného pultíku a výšky mriežkovej dosky v komore.
 • Automatická diagnostika porúch na číselnom displeji sprevádzaná akustickým signálom.
 • Bezkontaktné spínanie zaisťuje minimálnu poruchovosť stroja.
 • Stroje sú vyrobené v súlade s normami CE.
 • Smipack je leader světového trhu v oblasti automatických linek do teplem smrštitelných fólií

SL 45

Komorový baliaci stroj - manuálny

Technické parametre

 • Rozmer zváracích list 440 x 300 mm
 • Maximálna výška balenia 210 mm
 • Počet zabalenie 0 - 300 ks/hod
 • Max. šírka a priemer fólie 450 mm - Ø 250 mm
 • Pripojenie 230 V - 50 Hz
 • Príkon 1,65 kW
 • Rozmer stroja 1050 x 665 x 1029 mm

Všetky uvedené parametre a technické údaje sú orientačné.

Popis stroja

 • Možnosť voľby balenia výrobkov v režime vreckovania alebo zmrštenia.
 • Zatavenie a zmrštenie fólie v jednej operácii.
 • Stroj je vhodný pre pohodlné manuálne balenie o nízkom výkone.
 • Nová elektronická karta s multijazykovým displejom, možnosť nastavenia optimálnych parametrov pre balenie: teploty zvárania, teploty a doby zmršťovania, nastavenia oneskorenia medzi zváraním a zmršťovaním.
 • Možnosť nastavenia 6 rôznych pracovných programov.
 • Možnosť prispôsobenia pracovnej plochy: vodorovný posun pracovného pultu, výška mreže v baliacej komore.
 • Jednoduchý prístup ku všetkým častiam stroja na údržbu a opravy.
 • Vzduchové chladenie odporovej poteflónovanej planžety.
 • Elektromagnet drží veko komory.
 • Regulácia výšky pracovnej plochy v komore pomocou posunu mriežkovanej dosky.
 • Automatická diagnostika porúch na číselnom displeji sprevádzaná akustickým signálom.
 • Bezkontaktné spínanie zaisťuje minimálnu poruchovosť stroja.
 • Stroje sú vyrobené v súlade s normami CE.
 • Smipack je lídrom svetového trhu v oblasti automatických liniek do teplom smrštitelných fólií

S 560

Komorový baliaci stroj - manuálny

Technické parametre

 • Rozmer zváracích list 560 x 430 mm
 • Maximálna výška balenia 260 mm
 • Počet zabalenie 0 - 300 ks/hod
 • Max. šírka a priemer fólie 600 mm - Ø 300 mm
 • Pripojenie 230 V - 50 Hz
 • Príkon 3,69 kW
 • Rozmer stroja 1420 x 790 x 1115 mm

Všetky uvedené parametre a technické údaje sú orientačné.

Popis stroja

 • Možnosť voľby balenia výrobkov v režime vreckovania alebo zmrštenia.
 • Zatavenie a zmrštenie fólie v jednej operácii.
 • Manuálna balička s vysokou produktivitou a kvalitou balenia v profesionálnom prevedení.
 • Flextron®technológia – jej hlavná výhoda spočíva v oddelení ovládacej pamäťovej a riadiacej silovej časti elektronickej ovládacej karty a unifikácii a štandardizácii všetkých riadiacich častí.
 • Digitálny ovládací panel s pamäťou 6 programov pre nastavenie optimalných parametrov balenia: teploty zvárania, oneskorenia medzi zváraním a zmršťovaním, teploty a doby zmršťovania, počítadlo kusov.
 • Vzduchové chladenie odporovej poteflónovanej planžety.
 • Elektromagnet drží véko komory.
 • Dvojfázový systém regulácie pracovnej plochymechanický posuv pracovného pultiku a výšky mriežkovanej dosky v komore.
 • Automatická diagnostika porúch na číselnom displeji sprevádzaná akustickým signálom.
 • Bez kontaktné spínanie zaisťuje minimálnu poruchovosť stroja.
 • Stroje sú vyrobené v súlade s normami CE.
 • Smipack je lídersvětového trhu v oblasti automatických liniek do teplom smrštitelných fólií.

S 870

Komorový baliaci stroj - manuálny

Technické parametre

 • Rozmer zváracích list 870 x 620 mm
 • Maximálna výška balenia 310 mm
 • Počet zabalenie 0 - 300 ks/hod
 • Max. šírka a priemer fólie 800 mm - Ø 300 mm
 • Pripojenie 400 V - 50 Hz
 • Príkon 5,1 kW
 • Rozmer stroja 1895 x 1055 x 1190 mm

Všetky uvedené parametre a technické údaje sú orientačné.

Popis stroja

 • Možnosť voľby balenia výrobkov v režime vreckovania alebo zmrštenia.
 • Zatavenie a zmrštenie fólie v jednej operácii.
 • Manuálna balička s vysokou produktivitou a kvalitou balenia v profesionálnom prevedení.
 • Flextron®technológia – jej hlavná výhoda spočíva v oddelení ovládacej pamäťovej a riadiacej silovej časti elektronickej ovládacej karty a unifikácii a štandardizácii všetkých riadiacich častí.
 • Digitálny ovládací panel s pamäťou 6 programov pre nastavenie optimalných  parametrov balenia: teploty zvárania, oneskorenia medzi zváraním a zmršťovaním, teploty a doby zmršťovania, počítadlo kusov.
 • Vzduchové chladenie odporovej poteflónovanej planžety.
 • Elektromagnet drží véko komory.
 • Dvojfázový systém regulácie pracovnej plochy: mechanický posuv pracovného pultiku a výšky mriežkovanej dosky v komore.
 • Automatická diagnostika porúch na číselnom displeji sprevádzaná akustickým signálom.
 • Bez kontaktné spínanie zaisťuje minimálnu poruchovosť stroja.
 • Stroje sú vyrobené v súlade s normami CE.
 • Smipack je lídersvětového trhu v oblasti automatických liniek do teplom smrštitelných fólií.

S 560 N

Komorový baliaci stroj - poloautomatický

Technické parametre

 • Rozmer zváracích list 560 x 430 mm
 • Maximálna výška balenia 260 mm
 • Počet zabalenie 0 - 600 ks/hod
 • Max. šírka a priemer fólie 600 mm - Ø 300 mm
 • Pripojenie 230 V - 50Hz
 • Príkon 3,69 kW
 • Rozmer stroja 2010 x 790 x 1115 mm

Všetky uvedené parametre a technické údaje sú orientačné.

Popis stroja

 • Možnosť voľby balenia výrobkov v režime vreckovania alebo zmrštenia.
 • Zatavenie a zmrštenie fólie v jednej operácii.
 • Manuálna balička s vysokou produktivitou a kvalitou balenia v profesionálnom prevedení.
 • Flextron®technológia – jej hlavná výhoda spočíva v oddelení ovládacej pamäťovej a riadiacej silovej časti elektronickej ovládacej karty a unifikácii a štandardizácii všetkých riadiacich častí.
 • Digitálny ovládací panel s pamäťou 10 – tích programov pre nastavenie optimálnych parametrov balenia: teploty zváraniaoneskorenia medzi zváraním a zmršťovaním, teploty a doby zmršťovaniapočítadlo kusov, doby chodu dopravníka, automatické zatváranie veka (kontrola bezpečnost  pri zváraní mikrospínačom).
 • Vizualizácia súčasného pracovného módu strojazobrazenie aktuálneho výkonu stroja.
 • Permanentné kvapalinové chladenie odporovej poteflónovanej planžety.
 • Vizualizácia stupňa chladenia.
 • Elektromagnet drží veko komory.
 • Dvojfázový systém regulácie pracovnej plochy: mechanický posuv pracovného pultu a výšky mriežkovanej dosky v komore.
 • Automatická diagnostika porúch na číselnom displeji sprevádzaná akustickým signálom.
 • Bez kontaktné spínanie zaisťuje minimálnu poruchovosť stroja.
 • Stroje sú vyrobené v súlade s normami CE.
 • Smipack je lídersvětového trhu v oblasti automatických liniek do teplom smrštitelných fólií.